งานขนย้าย PROJECT3

  • บริหารจัดการเศษวัสดุไม่ใช้แล้วประเภทไม่อันตราย ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีช่วงสัญญา 3 เดือน
  • ยกเครื่องจักรเก่าที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อตัดทำลายทิ้งตามความต้องการของลูกค้า