ข่าวสารและกิจกรรม

26-06-2561
          เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 16.00 น.ได้มีคณะกรรมการจากโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC  จำนวน 2 ท่าน คือ คุณธรารัตน์ คล้ายฉ่ำ ผ... อ่านต่อ »
16-06-2561
          เมื่อวันที่เสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 บริษัท พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ทำการจัดอบรม หลักสูตร "จิดสำนึกด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล... อ่านต่อ »
07-04-2561
           เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ฯ PTSL ได้จัดอบรม "หลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี" ให้แก่พนักงาน โดย บริษัท ชัย... อ่านต่อ »