ข่าวสารและกิจกรรม

05-04-2561
          โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย     การตรวจประเมินครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ สำร... อ่านต่อ »
21-03-2561
          เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาทางบริษัท PTSL ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประชุมกลุ่มย่อย ภายใต้โครงกากบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC "กิจกรรมที่ 2 โคร... อ่านต่อ »
22-02-2561
          โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย     ช่วงเช้า มีการนำเสนอ Company Presentation ให้กับเ... อ่านต่อ »
07-02-2561
          เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ PTSL ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเข้าร่วมโครงการ ภายใต้ "โครงการบริ... อ่านต่อ »