ข่าวสารและกิจกรรม

27-12-2561
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาทาง บริษัท พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้มีการจัด “กิจกรรม  Big  Cleaning Day 2018 และ กิจกรรมการรณรงค์ก... อ่านต่อ »
15-12-2561
         เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00น. ที่ผ่านมา ทางบริษัท พี.ที ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัด Workshop สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอด... อ่านต่อ »
06-12-2561
          เมื่อวันที่6 - 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้มีการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนาม... อ่านต่อ »
29-09-2561
          เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทาง PTSL ได้จัดอบรมหลักสูตร “ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง” โดยมี อ.วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรในผู้บรรยายหลักสู... อ่านต่อ »
28-09-2561
           เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้าร่วม อบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 “ECO Innovation... อ่านต่อ »